Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Bjælkehuse

Ved Bjælkehuse forstår man naturligvis træhuse der er bygget
ud af bjælker.

De Fleste husker Bjælkehusene, fra ”Det lille hus på prærien”, hvor nybyggerne selv byggede og boede i huse lavet af kraftigt tømmer.

billede af bjaelkehus vindue

Detalje af bjælkehus -vindue

Tømmeret, var fældet og tilpasset i hånden. Den slags Bjælkehuse kan stadig man stadig få. Men der går så meget tømmer, og arbejdskraft til at bygge huset, at det er et dyrt hus.

Problemer med byggemyndighederne

Nogle steder kan også være svært at få bjælkehuset godkendt som helårsbolig, fordi  byggemyndighederne ikke lige kan slå op i en tabel, og se hvor godt huset er isoleret, og hvor stabil
konstruktionen er. Erfaringen er, at de tykke bjælker isolerer godt og at hustypen er en af de mest stabile og stærke,  men det hjælper ikke altid hvis man ikke lige kan slå det op i en lærebog for bygnings ingeniører. Et andet, og mere reelt problem med hustypen er at den er bygget af naturlige stammer, og det derfor at svært at gøre huset så tæt i samlingerne som der kræves af de nyeste byggereglementer. Til gengæld bjælkehuse ofte et rigtigt godt indeklima, især hvis man undlader at fylde dem med kunstige stoffer der afgasser.

En moderne version af Bjælkehuset

Bjælkehuset har gennemgået en udvikling hvor man først begyndte at bruge stammer der var ”machined”, dvs. lavet ensartede runde så man også kan lave samlinger og hjørner på en maskine, resultatet er at man sparer arbejdstimer, huset bliver tættere og billigere. Dernæst begyndte man at bruge firkantede bjælker, i mindre dimensioner, så væggene blev mere kompakte, og man kunne lave en væg i flere lag, med mere traditionel isolering. De moderne bjælkehuse er lettere at få godkendt som helårsbeboelse.

Dobbelt-bjælkehuset;

billede af dobbelt bjælke konstruktion

dobbelt bjælke konstruktion

Er en bygnings konstruktion med 2 lag, firkantede bjælker med isolation imellem. Konstruktionen er meget stabil, man kan isolere med meget tykke lag, uden at det går ud over stabiliteten,
samtidig med at der næsten ikke er kuldebroer.

Bjælkehusets holdbarhed.

Erfaringen viser, at med den rette vedligeholdelse kan bjælkehuse holde i meget lang tid. Rekorden er vist ”røistugen” på Færøerne der er tæt på 1000 år. Konstruktionens største svaghed er samlingerne, især hjørnerne og endetræet der skal imprægneres godt. Ligeledes skal man være opmærksom på de
vandrette samlinger, der skal være lavet så vandet ikke kan løbe ind i konstruktionen.