Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Træhuse fra hele verdenen

I mange lande findes der tradition for at bygge i træ, og man skal ikke tage langt for at støde på smukke træhuse. Stilen er forskellig, men materialet er det samme.

Danmark har mange Bevarede træhuse.

Den danske kulturarv er bevaret i en række træhuse. Blandt de kendetest kan nævnes; Pantomineteatret i tivoli, rutsje banen i tivoli, , Vallekilde højskole, Kapellet holmens kirkegård, den frie udstilling, Zoo-tårnet, kanonbådskurerne på Holmen, Svinkløb badehotel, Skovskolen Nødebo, Bananhuset Christiania mfl.

Pantomine teatret i Tivoli København

Pantomine teatret i Tivoli København

Træhuse i Grønland og arktiske egne holder godt.

Der findes en tradition for at bruge træ til huse i hele grønland, som tog fart da grønland begyndte at handle med omverdenen. Mange af de gamle fanger hytter er lavet af drivtømmer, sildekasser og gamle brædder. Når man fik forsyninger med skib, var meget emballeret i træ og intet gik til spilde. Modsat hvad mange tro så holder træ godt på grønland og i arktiske egne generelt. Pga frosten er luftfugtigheden lav, og træ rådner næsten ikke i det kolde klima. De gamle fanger hytter kan klare sig i flere hundrede år uden nævneværdig vedligeholdelse. og hvis man kommer sejlende til en lille bygd blive man man mødt med synet af farverige træhuse på skråninger ned til vandet.

Træhuse i en lille bygd i Grønland

Træhuse i en lille bygd i Grønland

Svenske Træhuse;

Sverige har en lang tradition for at bygge træhuse, rundt omkring i skovene ligger mange ødegårde tilbage fra 1800 tallet, som idag ofte fungerer som sommerhuse.

Billede af svensk træhus "ødegård"

Gammel svensk træhus en "ødegård"

Træhuse i letland og Riga;

Rejser til de baltiske lande, heriblandt letland og hovedstaden Riga er billigt, og det er oplagte ferimål for familier med børn. Modsat hvad mange tror om østlandene, så er standarden på hoteller og forlystelser overraskende stor. Og mht arkitektur og kultur, har mange perler overlevet, heriblandt mange træhuse med stil og historie, som er spredt udover hele Letland. I nærheden af Rige ligger feks Jumala og Kipsula øen, hvor der findes store kvarterer med flotte træhuse. Mange mangler desperat vedligeholdelse, men har alligevel klaret sig.

Billede af Gammelt træhus i Riga Letland

Gammelt træhus i Riga Letland

Træhuse på Pæle

I indonesien er det almindeligt at bygge træhuse på pæle, dels fordi de ofte lever som fiskere, men også fordi fast jord er en mangelvare ved kysten, tilgengæld har de masser af træ til at bygge træhusene af, også hårdttræ der holder godt trods det fugtige klima.

billede af Indonesisk Træhus på pæle

Indonesiske Træhuse på pæle